Face Value AB

Chanelle H. Stirling 

Jag heter Chanelle Stirling och är leg. Tandläkare
Leg. Tandläkare utb Gbg- 98
Safe hands safe brands
Fillers,  Botox, Profhilo
Restylane
Innehar patientförsäkring.

Jag är certifierad av Estetiska Injektions rådet, samt försäkrad av säker klinik.

Kontakta gärna mig för en konsultation. 
Telefon   076-027 53 73