Kost och viktprogram

Personligt Kost och träningsprogram

Kostschema
Vi inleder med att skapa en hälsoprofil där du får svara på ett antal frågor kring kost och livsstil samt formulera en målsättning. 
Vi diskuterar din nuvarande kosthållning, träning och motion. Du får sedan individuella rekommendationer som passar dig och som tar dig framåt mot ditt mål.

♦  Du får ta del av en kost mall som kan hjälpa dig i framtiden

♦  Kroppsmätning med Tanitavåg som mäter: 

Benmassa, muskelmassa, kroppsfett, kroppsvätska, visercalt fett, din fysiska form,
Basalmetabolism, ämnesomsättningen i förhållande till ålder, mätningsprogram för vältränade.

Träningsschema
Träningsprogrammet anpassas helt  efter ålder och tränings vana.

Nutritionsdata
När du tecknar dig för kost och träningsprogram får  du även 1 månads medlemskap i Nutrition Data som  är ett professionellt program för näringsberäkning och kostrådgivning.
Det uppfyller högt ställda krav och används bland annat inom sjukvård, friskvård, i forskningssammanhang och av flera hälsoutbildningar.
Nutrition Data är enkelt att använda och det behövs ingen särskild utbildning.
Programmet är mobil anpassat och webbaserat vilket gör att man kan nå sina näringsberäkningar från valfri internetansluten dator, surfplatta och mobiltelefon.
Kostdagboken är framtagen för att vara så enkel att även relativt ovana datoranvändare ska kunna registrera sina måltider utan problem. Du kan enkelt använda mobiltelefon för att mata in din mat och träning.